Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Om nettsida

Denne nettstaden er meint som ein informasjonskanal. Det kjem derfor sjelden innlegg her, men styret for Larsbu sørger for at informasjonen til ein kvar tid er oppdatert.

Hytta er i full drift- ta kontakt dersom du ynskjer å besøke denne perla på Finse!

Og til dykk som har vært der- takk for at de tek godt vare på hytta når de er der! Vi er jevnlig på tilsyn og registrerer med glede at hytta held seg godt.

Advertisements

Reservasjonskalender

I kalenderen under kan man se når hytta er ledig.

Som utgangspunkt vil alle reservasjoner gjelde fra 12:00 til 12:00 så dersom du ønsker å ankomme en dag som er på slutten av en reservasjon vil vi anbefale deg å sende oss en e-post og sjekke om det er mulig!

Dersom det ikke står noe på den datoen du ønsker kan du gå ut i fra at den er ledig, men med forbehold om at den aktuelle datoen kan være under behandling av noen som har kontaktet oss tidligere.

 

 

Styret har vedtatt nye prisar på overnatting som gjeld frå 01.06.2017. Dei nye prisane finn du under fana «Om Larsbu».

Nytt år – nye turar!

Godt nytt år til alle gamle, nye og komande vener av Larsbu!
Helgene i mars og april månad byrjar å verte utleigde, elles er det mykje ledig. Ta kontakt på mail dersom du vil leige!

Her finn du informasjon om hytta og bilete. Sjå «bokmerka» øvst på sida.

Spørsmål, feil eller manglar? Skriv til larsbu1214@gmail.com